Networking

Nasze spotkania networkingowe to szansa na:

  • wymianę doświadczeń
  • poznanie interesujących ludzi, rozszerzenie bazy kontaktów
  • rozwinięcie własnej działalności
  • zasięgnięcie opini jeśli myślimy o rozpoczęciu własnej działalnosći

Jeśli powodzenie twojej firmy zależy od dużej liczby kontaktów z różnymi firmami lub osobami to NETWORKING jest dla Ciebie. Docieramy w bezpośredni sposób do określonego targetu. Musimy mieć pewność, że uczestnicy, których zaprosimy, są naszymi odbiorcami, że nastąpi feedback.
Networking jest najlepszym punktem wyjścia do współpracy. Bo daje możliwość kontaktu z żywym człowiekiem, z konkretną osobą. Taka szybka randka biznesowa, która ma szansę przerodzić się w trwalszy związek. W dobie Internetu, w dobie kontaktów wirtualnych, gdy w miarę łatwo i szybko jest przekazać lub zdobyć ofertę, okazuje się, że prosty dialog na żywo jest cenniejszy!