Regulamin

Regulamin Polish Business House

  1. Każdy zrzeszony w naszej organizacji, musi prowadzić legalną działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytani (dla tych którzy myślą o otworzeniu firmy, chętnie pomożemy).
  2. Osoby kandydujące o członkostwo, nie mogą być karane za przestępstwa umyślne.

  3. Profil firmy kandydującej o członkostwo, nie może godzić w dobre imię polskiej społeczności, ani wzbudzać etycznych i moralnych wątpliwości co do zakresu swojej działalności (szeroko pojęte usługi erotyczne, gry hazardowe, parabanki, czy usługi z zakresu medycyny alternatywnej, lub organizacje o charakterze politycznym lub religijnym nie moga ubiegać się o członkostwo).

  4. Firmy świadomie działające na szkodę swoich klientów, firm zrzeszonych,  jak i na szkodę dobrego imienia organizacji, będą dożywotnio zdyskwalifikowane.

  5. Każdy członek zobowiązuje się do wzajemnego poszanowania, promowania i pomocy dla pozostałych, w zakresie, na jaki może sobie pozwolić, nie szkodząc własnym interesom.

  6. Pomiędzy członkami organizacji winny obowiązywać zasady (networkingu), dzięki którym czlonkowie nabywają towary i usługi na preferencyjnych warunkach między firmami zrzeszonymi, każdy ustala samodzielnie procent zniżki lub inne warunki promocji (dodatkowe usługi, karty rabatowe, vouchery itp).

  7. Każdy z członków ma obowiązek wyrażać się pozytywnie o pozostałych, szczególnie w kontaktach biznesowych,  lub zachować milczenie, aby nie szkodzić w rozwoju firmy jak i naszej organizacji.

  8. Wszelkie łamanie zasad regulaminu, będzie karane wydaleniem z organizacji i utratą wszelkich przywilejów nabytych w trakcie członkostwa, a decyzje podejmuje sąd koleżeński, pod przewodnictwem zarządu PBH.

  1. Pragniemy też, aby firmy o podobnych lub takich samych profilach biznesowych, zamiast zwalczać się, nawiązały współprcę i przeznaczały środki na rozwój lub pomoc nowopowstałym firmom, zamiast  na walkę z “konkurencją” w myśl zasady.